Swapne Lyrics: The song is sung by Rohan Gokhale. Rohan has directed the music while Jai Atre has written the Swapne Lyrics in Marathi. The song is from the A Kadir directed Marathi feature film Ajinkya starring Bhushan Pradhan, Prarthana Behere, Pallavi Patil, Aniket Kelkar, Prasad Jawade, Triyug Mantri, Ganesh Yadav, Siya Patil, Arun Nalawade and Vandana Waknis.

Swapne Lyrics - Ajinkya | Rohan Gokhale

Swapne Lyrics in Marathi

मन उंच उडू दे रे
गगनाला भिडू दे रे
दे ढील तू ह्या पतंगाला…

मन उंच उडू दे रे
हा रंग चढू दे रे
मिठीत घे ह्या आनंदाला…

झटकून साऱ्या चिंता छळणाऱ्या
आज तू भरारी नवी घे…

स्वप्नांना पंख असतात रे
अशांनांही पंख असतात रे
जिद्द या मनाची करूया सारी साकारी स्वप्ने…

दे स्वतः ठरवतात घे आकाशाचे
त्यांना क्षणा क्षणा उडणे शिकवावे लागत नाही
या अंबराशी नडण्याची ज्यांच्यात धमक असते
त्या शूरांना पडण्याचे भय वाटत नाही
समजून सारे ह्या वाऱ्याचे इशारे आज तू भरारी नभी घे…

स्वप्नांना पंख असतात रे
अशांनांही पंख असतात रे
जिद्द या मनाची करूया सारी साकारी स्वप्ने…

Swapne Video Song


Swapne Song Info

Movie – Ajinkya
Director – 
A Kadir
Cast – 
Bhushan Pradhan, Prarthana Behere, Pallavi Patil, Aniket Kelkar, Prasad Jawade, Triyug Mantri, Ganesh Yadav, Siya Patil, Arun Nalawade and Vandana Waknis
Singer – Rohan Gokhale
Lyricist – 
Jai Atre
Music – 
Rohan
Music Label – Zee Music Company